укр рус eng
 
НА ЗАХИСТІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ
Українська асоціація інвестиційного бізнесу звертається до органів державної влади, громадськості, державних установ, засобів масової інформації з пропозицією зупинити ризиковані експерименти в сфері пенсійного забезпечення.
Пенсійна реформа, яка почалася в 2004 році, набирає обертів. За 2005  рік кількість недержавних пенсійних фондів, які пройшли процедуру реєстрації, збільшились до 54, а таких, які вже стабільно отримують внески - з 5 до 36. Учасниками недержавних пенсійних фондів за ІІ-IV квартали 2005 року стало майже 90 тисяч громадян України. Активи недержавних пенсійних фондів збільшились з 3 млн. грн. до 45.
Але ситуація, яка склалася в демографії та темпи економічного розвитку України вимагають суттєвого прискорення побудови системи недержавного пенсійного забезпечення. В 2005 році дефіцит коштів Пенсійного фонду України на виплату пенсій, який покривається за рахунок Державного бюджету, склав майже 15 мільярдів гривень. На пенсійні виплати спрямовується біля 19% Державного бюджету.
Разом з тим, останнім часом з‘явився цілий ряд факторів суб‘єктивного характеру, які загрожують впровадженню недержавної пенсійної системи.
Найбільшу загрозу сьогодні представляє спроба окремих страхових компаній підірвати опрацьовану за участю міжнародних експертів систему, замінити її на більш ризиковану, шляхом вмонтування в діючу систему технологій страхових компаній з накопичення та управління пенсійними  коштами.
Систему, яка ставила за головне людину, пропонується замінити на систему, де головним є комерційні інтереси страхових компаній.
 При цьому не враховується світовий досвід, коли в країнах, в яких  історично більш поширені технології роботи страхових компаній в сфері пенсійного забезпечення, що спираються на систему гарантованих виплат, відбувається їх заміна на систему гарантованих внесків до недержавних пенсійних фондів. Враховуючи проблеми чистоти страхових схем, за якими працюють страховики, для України це не просто шлях назад, але і суттєве збільшення ризиків. 
 Під впливом заангажованого постійного інформаційного тиску Уряд, схоже, почав коливатися від раніше зайнятої твердої позиції, про що свідчить відхилення проекту Закону „Про внесення змін до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, який закріплює статус страхових компаній в системі недержавного пенсійного забезпечення суворо в межах діючої Концепції.
 В засобах масової інформації знову розгортається дискусія навколо зміни законодавчо затвердженої Концепції, що може призвести в разі зміни Концепції на користь окремих фінансових структур до виникнення в Україні нових фінансових пірамід та значного соціального напруження.
 В той же час уповноважений орган влади – Держфінпослуг, замість стабілізації ситуації на цьому сегменті ринку фінансових послуг навпаки дає необґрунтовані оцінки, приймає поспішні організаційно-кадрові рішення, спрямовані на суттєве зниження ефективності системи державного нагляду за недержавними пенсійними фондами, та перенесення цієї функції до страхового нагляду, всупереч моделі недержавного пенсійного забезпечення, закріпленої нормами діючого законодавства.
 Українська асоціація інвестиційного бізнесу звертається до органів державної влади, громадськості, засобів масової інформації з пропозицією зупинити ризиковані експерименти, дати можливість недержавним пенсійним фондам попрацювати хоча б декілька років в умовах вже затвердженої Концепції і лише після цього робити висновки про її ефективність, можливості її корекції.
 Одночасно учасники ринку висловлюють своє занепокоєння механізмами рейтингування, які пролобійовані і не відповідають світовій практиці. Монополізація ринку цих послуг одним рейтинговим Агентством та примусовий характер рейтингування емітентів цінних паперів та боргових інструментів, які можуть знаходитися в портфелях недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та інших інституційних інвесторів, з одного боку, веде до штучного збільшення витрат, зменшення доходності активів, а з іншого, створює рейтинги, які не користуються довірою а ні у інвесторів, а ні у населення.
 Зазначені проблеми, накопичені сьогодні на фінансовому ринку, створюють системну загрозу розвитку пенсійної системи України, провокують соціально-економічну дестабілізацію та політичну напруженість в країні.
Личный кабинет Стать участником
© 2018 Негосударственный пенсионный фонд "ВСЕ"