укр рус eng
 
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ НА ЗАСІДАННІ РАДИ НПФ “ВСІ“
ПРОТОКОЛ №18

ЗАСІДАННЯ РАДИ ФОНДУ
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА
«ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВСІ»

“8“  серпня дві тисячі восьмого року                                             місто Київ

На засіданні присутні Члени Ради НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ»  (надалі за текстом протоколу – “Фонд”), а саме:
Голова Ради
Хроменкова Наталія Миколаївна
Члени Ради Фонду
Попов Вадим Михайлович – секретар Ради
Ковтун Василь Петрович
Петрова Олена Вікторівна
Бондар Людмила Вікторівна
Таким чином, на засіданні присутні всі члени Ради Фонду. Згідно з діючим законодавством та Статутом, засідання членів Ради Фонду вважаються повноважними та правомочними вирішувати всі питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про зміну місцезнаходження Фонду та внесення змін до установчих документів Фонду.

І. З першого питання порядку денного:
Слухали:

1. Голову Ради Фонду Хроменкову Н.М., яка доповіла, що зв’язку зі зміною юридичної адреси засновника Фонду ТОВ «МИЛИТЕКС» виникла необхідність у зміні місцезнаходження Фонду та запропонувала зареєструвати Фонд за адресою його одного з засновників ТОВ «МИЛИТЕКС», а саме: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23 та внести відповідні зміни до установчих документів Фонду.
2. Секретаря Ради Фонду – Попова В.М., який зачитав проект нової редакції Статуту Фонду, та запропонував прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Фонду.
3. Члена Ради Фонду Ковтуна В.П., який доповів про необхідність скликання позачергових зборів засновників Фонду для затвердження та підписання нової редакції Статуту Фонду.
4. Члена Ради Фонду Бондар Людмилу Вікторівну, яка наголосила на необхідності  забезпечити державну реєстрацію Статуту Фонду у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України Голові Ради Фонду – Хроменковій Н.М.
5. Члена Ради Фонду - Петрову О.В., яка доповіла,  що у зв’язку з необхідністю забезпечення подачі та отримання документів в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг, уповноважити громадянку України Сотскову Олену Анатоліївну, паспорт серії ЕЕ № 932771, виданий Керченським МУГУ МВС України в Криму, 14.02.2005 року, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Сім’і Сосніних, 12, кв. 117

Голосували:

“ЗА” – одноголосно;
“ПРОТИ” – немає;
“УТРИМАЛИСЬ” – немає.

Рішення вважається прийнятим, у зв’язку з чим, ПОСТАНОВИЛИ:

1. Змінити місцезнаходження Фонду та зареєструвати Фонд за адресою його одного з засновників ТОВ «МИЛИТЕКС», а саме: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23 та внести відповідні зміни до установчих документів Фонду.
2. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Фонду.
3. Скликати позачергові збори засновників для погодження та підписання нової редакції статуту Фонду.
4. Голові Ради Фонду – Хроменковій Н.М. забезпечити державну реєстрацію Статуту Фонду у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.
5. Уповноважити громадянку України Сотскову Олену Анатоліївну, паспорт серії ЕЕ № 932771, виданий Керченським МУГУ МВС України в Криму, 14.02.2005 року, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Сім’і Сосніних, 12, кв. 117, як особу, що має право подачі та отримання документів в Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг.

Голова Ради Фонду
Хроменкова Наталія Миколаївна  
Секретар Ради Фонду
Попов В.М.         
Личный кабинет Стать участником
© 2018 Негосударственный пенсионный фонд "ВСЕ"