укр рус eng
 
НПФ ВСІ

Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний пенсійний фонд «ВСІ» (скорочена назва НПФ «ВСІ») зареєстровано 27 липня 2004 року. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія ПФ № 15 . Рішення про видачу свідоцтва: № 2691 від 29 жовтня 2004 року.

Юридична адреса фонду: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23

Код ЄДРПОУ: 33105725

Поточні рахунки № 26504301913, № 26503302913 в АТ «Ощадбанк», МФО 300465

Головні пріоритети діяльності НПФ « ВСІ» :

1 . Забезпечення надійного довготривалого збереження пенсійних накопичень .
2 . Підтримка оптимального співвідношення між зобов'язаннями фонду і ліквідністю активів.
3 . Забезпечення мінімальної прибутковості інвестиційного портфелю на рівні 3-4 % вище реального рівня інфляції.
4 . Розвиток інвестиційної стратегії фонду з максимально можливим відображенням інтересів вкладників фонду .
5 . Безумовне гарантування прав і законних інтересів учасників фонду з моменту укладення пенсійного контракту .

На 1 листопада 2018 показники НПФ «ВСІ » такі:

• загальні активи перевищили 66 191 476
• чиста вартість одиниці пенсійних активів – 3,56939584502799
• кількість вкладників - 739
• кількість учасників - 54 994
• загальна сума виплат – 29 181 004

НПФ «ВСІ» протягом усіх років роботи знаходиться в числі лідерів серед недержавних пенсійних фондів за обсягом активів , а так само за показником чистої вартості одиниці пенсійних активів , тобто за рівнем прибутковості.

Вкладниками фонду виступають промислові підприємства , професійні об'єднання (профспілки)  і фізичні особи.

Голова Ради Фонду - Мордас Ніна Миколаївна

Для забезпечення якості роботи НПФ «ВСІ» залучив для обслуговування професійні компанії з адміністрування та управління пенсійними активами, які спеціалізуються на виключному виді діяльності.

Фінансові установи, що обслуговують НПФ «ВСІ» :

Адміністратор фонду - Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів», професійний адміністратор з виключним видом діяльності - адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Компанія з управління активами - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами « ВСЕСВІТ», професійна КУА , що має ліцензію на управління активами недержавних пенсійних фондів та активами інститутів спільного інвестування.

Банк-зберігач - Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»


Документи НПФ «ВСІ»

Свідоцтво про державну реєстрацію  юридичної особи

Свідоцтво про внесення Фонду до Реєстру фінансових установ


Подивитися портфель
Подивитися результати діяльності
Особистий кабінет Стати учасником
© 2018 Недержавний пенсійний фонд "ВСЕ"