укр рус eng
 
Права учасників НПФ у процесі реструктуризації державного боргу захищені

УА АПФ на численні запити в різні державні органи та публічні звернення отримала відповіді від  Міністерства фінансів та Нацкомфінпослуг в яких зазначено, що Недержавним пенсійним фондам дозволено включати в активи деривативи, випущені державою в рамках реструктуризації державного боргу.

Занепокоєність УА АПФ була викликана тим, що під час реструктуризації державного боргу недостатню увагу було приділено факту, що вітчизняні НПФ мають в своїх активах державні цінні папери, борги за якими реструктуризуються із застосуванням деривативів. Неврегульованість поняття «державний дериватив» могла призвести до того, що НПФ не мали б права включати до своїх активів такі цінні папери, як похідні, а отже частина накопичень майбутніх пенсіонерів могла опинитись під загрозою.

Міністерство фінансів повідомляє, що державний дериватив не належить до похідних цінних паперів, а отже його дозволено включати в активи НПФ. Також у листі Мінфін зазначає: «На сьогодні, в рамках діючого законодавства державний дериватив не віднесено до похідних цінних паперів і тому вважаємо, що вирішення порушеного питання має здійснюватись комплексно шляхом прийняття спеціалізованого Закону, який регулюватиме особливості обігу похідних цінних паперів, та внесення відповідних змін до законодавства в тому числі, у разі необхідності, до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Нацкомфінпослуг продовжує роботу над удосконаленням нормативно-правової бази з питань НПЗ а також повідомляє про наступне: «Робочою групою буде опрацьоване питання щодо внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» стосовно державних деривативів». 

УА АПФ приймає активну участь у розвитку законодавчої бази, моніторингу проблемних питань, активно взаємодіє з органами державної влади та суб’єктами фінансових ринків з метою запровадження та дотримання європейських стандартів якості послуг на ринку накопичувального пенсійного забезпечення та захисту інтересів учасників накопичувальних пенсійних фондів.

Українська асоціація адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ) заснована в 2006 році, є саморегулівною організацією адміністраторів недержавних пенсійних фондів.

Одними з основних завдань УА АПФ є співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади з питань розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, участь у розробці законів, нормативно – правових актів, що регулюють правовідносини у сфері пенсійного забезпечення.
Сплатити внесок Особистий кабінет Стати учасником
© 2019 Недержавний пенсійний фонд "ВСЕ"